آدرس:
اصفهان - خیابان بزرگمهر -خیابان رکن الدوله - پلاک 819 - شیشه و آینه نورافکن
تلفن:
09134110032
فکس:
03132662755
همراه:
09335021977
ایمیل:
zojaji.commercial@gmail.com
نام شما
موضوع
ایمیل
موبایل
متن

موسس 

محسن زجاجی

کارشناس واردات آینه 

رضا زجاجی

کارشناس بازاریابی دیجیتال و سایت 

فریناز زجاجی

کارشناس فروش 

نرگس اسکندری

کارشناس بسته بندی و ارسال 

محمد زجاجی

کارشناس تولید قاب های آینه ای 

مهدی گلستان پرور

اپراتور ماشین آلات 

حامد تهرانی

تماس سریع :
09335021977